Flat Preloader Icon

Měl bych tady jeden námět na článek na blog založený na skutečných událostech.

Bude z atraktivního prostředí daňových poradců. Hlavním hrdinou by mohl být kovový kyborg vyslaný do minulosti, aby zde, posilněn chlebem s máslem a s několika plátky salámu Vysočina, obrátil na víru dosud neprozřivší příslušníky cechu účtařského.

To vše za pomocí svatého svitku marketingové komunikace zvaného propagační letáček.

Pojďme si možný obsah článku projít krok po kroku.

Zadání?

Leták, který vysvětlí výhody služby Fakturoid klientům účetních firem. Formát A5, optimálně s firemním robotím maskotem.

Podklady?

Texty a návrh rozložení zadní strany. Volná ruka pro titulku.

Počet nápadů?

Víceméně čtyři, ještě ve fázi textových námětů. Ale jak to tak bývá, sotva padl ten s výhledem do krajiny a kótami, favorit byl jasný.

První skica?

Skica motivu pro reklamní leták Fakturoid

Korekce?

Vlastně jsme více času strávili hledáním optimální varianty zadní strany než korekcemi kresby. Vpředu jsme pouze doplnili vhodný slogan – „Mějte přehled o svém podnikání“.

Finální verze?

Finální verze přední strany letáčku Finální verze zadní strany letáčku

Tak takhle nějak bych ten článek viděl. Co myslíte. Šlo by to tak napsat?