Flat Preloader Icon

Někdy v listopadu mi ve schránce přistál zajímavý e-mail. Psala ho Petra z časopisu Font a tázala se, že prý zda bych…

…zda bych měl zájem o představení formou dvoustránkového rozhovoru.

Odložil jsem na vteřinu zbylých dvě sta sedmnáct nabídek na rozhovor a vážně se zamyslel.

…a je prý zvykem podílet se i na titulní stránce.

Zaklapl jsem do desek všech šedesát rozpracovaných obálek pro prestižní tituly a zadumaně nadzvedl obočí.

…jak již dříve učinili například Jiří Šalamoun či Michal Cihlář.

A tak jó, proč ne, usmál jsem se, protože popravdě taková nabídka od časopisu Font, ta přeci nechodí každý den.

Sedl jsem, odpověděl Petře, pak ona mně, no a tak to šlo dále, až byly rozhovor a obálka pro číslo s tématem „Výrobci letadel“ hotovy. A jsem rád, že jsem kývl. Pozitivní dojem jsem měl jak z kresby, tak z lidí, s nimiž jsem se díky tomu seznámil. A to není málo.

Ilustrace pro titulní stránku časopisu Font

Časopis si můžete zakoupit i objednat na webu font.cz. A protože se prý obálka líbila, možná bude v příštím čísle ještě jedno drobné překvapení.