Flat Preloader Icon
Design obalů pro Steliva.cz

Design obalů pro Steliva.cz

Nedávno jsem jednoho zákazníka hnedle uvedl v omyl. „Já obaly skoro nedělám,” hlásil jsem do telefonu upřímně, to protože já skoro nelžu a navrch jsem skoro skaut a v osmé třídě jsem hned naposedmé skoro ulovil bobříka mlčení. Což ovšem bylo vedle jak ta jedle. Tedy…...